Chính Sách Bảo Mật của công ty vệ sinh công nghiệp Dọn Nhà Đà Nẵng

 1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập
  • Thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, email từ khách hàng để liên hệ, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Không thu thập thông tin vượt quá mục đích giao dịch thương mại.
 2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin
  • Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:
   • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao dịch.
   • Gửi thông tin khuyến mãi, cập nhật về dịch vụ.
   • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin
  • Thông tin cá nhân được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật.
 4. Đối Tượng Có Quyền Truy Cập Thông Tin
  • Các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Các bộ phận trong công ty liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 5. Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân
  • Công Ty Dịch Vụ Dọn Nhà Đà Nẵng DONNHADANANG
  • Địa chỉ: 1120 Nguyễn Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0938063121
  • Email: info@donnhadanang.vn
 6. Phương Thức và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Mình
  • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình thông qua email hoặc số điện thoại đã cung cấp.
 7. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
  • Nhà Sạch Hoàn Mỹ cam kết không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp có yêu cầu từ pháp luật.
  • Các biện pháp bảo mật thông tin được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 8. Cơ Chế Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại Liên Quan Đến Thông Tin Cá Nhân
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân đến email hoặc số điện thoại của công ty. Công ty sẽ xem xét và phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc.
 9. Thay Đổi về Chính Sách
  • Chính sách bảo mật có thể được cập nhật và thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của công ty.
Zalo
Zalo 0938063121